blog kaydol giriş hakkında sss

1İyi eğitimci ,öğretimci olmak için neler yapıyoruz?2Yeterince yaratıcımıyız?3Çocuklara hitap şeklimiz nasıl olmalıdır?4Duygusal alanda öğrencilerimize nasıl destek oluyoruz?

soruldu 29.11 '2010 saat 13:56

seho%C5%9F's gravatar image

sehoş
1806613

düzenledi 29.11 '2010 saat 14:11

Bu soruların her biri ayrı birer başlık olarak sorulsa okuyucular için takip edilmesi daha kolay olur.

(30.11 '2010 saat 03:19) mertnuhoglu ♦♦

sehercigim bu kadar yaratıcı olmayan egitici arasında bunu söylemek çok zor

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 14:15

canankoc's gravatar image

canankoc
1965510

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×66

Asked: 29.11 '2010 saat 13:56

Görüldü : 3,221 defa

En son güncelleme : 30.11 '2010 saat 03:19