blog kaydol giriş hakkında sss

Çocukların sürekli soru sormalarının nedeni nedir ?

soruldu 27.09 '2011 saat 13:22

sedanur's gravatar image

sedanur
61447


Çocuklar, meraklarını gidermek, hayatta nelerin olduğunu öğrenmek için soru sorarlar. Çocuklar soru sorarak geleceklerine birikim yaparlar ve bu onlar için bir artıdır. Merak eden çocuklar gelecekte iyi bir yere gelir. Sizlerde onların sorularına duyarsız kalmazsanız, onların bilgi kesesine bir çok artı eklersiniz. Çocuklarınıza çok soru soruyor diye kızmayın. Çünkü onlar bizim yarınımızın ufku, ışığıdır..

yanıtlandı 27.09 '2011 saat 13:57

%C3%B6zge_'s gravatar image

özge_
1617812

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×1

Asked: 27.09 '2011 saat 13:22

Görüldü : 1,027 defa

En son güncelleme : 27.09 '2011 saat 13:57

İlgili sorular