blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklar yalan söyler mi ? Neden ?

soruldu 27.09 '2011 saat 13:16

sedanur's gravatar image

sedanur
61447


Önemli olan çocuğu yalan söyleyemeye iten davranışları görebilmek ya da tespit edebilmektir. Bunu yaparken de çocuğun gelişim dönemlerini gözden kaçırmamak gerekir. 6-7 yaşlarından önce gözlenen abartılı anlatımlar ve hayali ifadeler, gerçeği çarpıtma olarak değerlendirdiğimiz yalan söyleme davranışı ile karıştırılmamalıdır. Çocukların gerçeği kavrama yeteneği 6-7 yaşından itibaren gelişmektedir.

yanıtlandı 27.09 '2011 saat 14:09

%C3%B6zge_'s gravatar image

özge_
1617812

çocuk anne ve babanın ya da çevresindeki diğer kişilerin ilgisini, sevgisini kazanmak için yalan söyleyebilir. Her çocuk takdir edilmek, beğenilmek ister ve ilk olarak bunu ailesinden bekler. Sevgisizlikten ve ilgi yoksunluğundan kaynaklanan sorunlardan ötürü çocuk, her ne pahasına olursa olsun ilgiyi kendi üzerine çekmek için yalan söyleyebilir. Olmayan şeyleri anlatmak, olanları da abartmak ve çevresini şaşkınlığa uğratmak hoşuna gider. Ayrıca arkadaşları tarafından önemsenmek ve onlar arasında bir yer edinebilmek için de yalana başvurabilir. Şöyle ki; babasının mesleğini değiştirebilir, babası, annesi ya da kardeşi yoksa var olduğunu söyleyebilir. Kendini yüceltmeye çalışabilir. Öyleyse “Hangi çocuklar ilgi çekmek için yalan söyler?” sorusu aklımıza gelebilir. Kendisinden utanan, kendi yeteneklerinin farkında olmayan, öz güveni düşük ya da olmayan, kendini yetersiz ve değersiz gören çocuğun yalan söylemesi daha beklenebilir bir durumdur. Ayrıca ailesi aşırı beklenti içinde olan çocuklar, onların sevgilerini kaybetmemek için yalana başvurabilir.Çocuğu yalan söylediği için hemen cezalandırmak ve aşırı tepki vermek yerine buna sebep olan faktörleri gözden geçirmek daha doğru olur. Çocuk kendi çıkarlarını korumak amaçlı yalana başvurur. Onu cezalandırmaya çalışmak yalana devam etmesi demektir. Yalana başvurmadığı takdirde kabul görebileceğini göstermek doğru olandır.

yanıtlandı 27.09 '2011 saat 14:14

sedanur's gravatar image

sedanur
61447

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×5

Asked: 27.09 '2011 saat 13:16

Görüldü : 2,355 defa

En son güncelleme : 27.09 '2011 saat 14:14