blog kaydol giriş hakkında sss

Çocuklar neden yalan söylerler?Onları bu davranıştan nasıl uzak tutabiliriz, genelde kaç yaş civarında bu yalan söyleme davranışı ortaya çıkar? Yalan söylemelerine sebep olan şeyler sizce neler olabilir?

soruldu 29.11 '2010 saat 08:18

ebru's gravatar image

ebru
12191120

düzenledi 29.11 '2010 saat 08:27


Bence bir çocuğun yalan söylemesinin en büyük nedeni anne babanın tutumudur. Anne babanın yalan söyleyerek çocuğu kandırması da büyük bir etkendir. Parka gidiyoruz diyerek evden çıkarılan çocuğun doktora götürülmesi ya da anne babanın konuşmak istemediği birisi telefon açınca çocuğa evde yok dedirtmeleri gibi. Bunun gibi daha birçok şey çocuğa anne ve babası tarafından gösterilen yanlış davranışlardır. Çocuk evde en yakınlarının bunu yaptığını görünce doğal olarak örnek aldığı için oda yapacaktır. Özellikle anne ya da baba çocuğunu yalanına ortak ederse yalan söylemek çocuk için normal bir şeymiş gibi gelir ve alışkanlık halini alır. Ailenin örnek olmasının yanında tutumları da çok önemlidir. Aşırı baskılı ve otoriter tutumlarda, beklentinin yüksek olduğu ailelerde, cezanın ve anlayışsızlığın olduğu ortamlarda çocuklar daha çok yalana başvurabilir. Çocuklar istenilenin yapılmadığı ya da yanlış yapıldığı durumlarda sadece azarlanmamak ya da ceza almamak için yalan söyleyebilirler. Yalanın ortadan kaldırılması için ailelere büyük görevler düşer. Öncelikle kendileri çocuğa iyi örnek olmalıdır. Daha sonra çocuğu azarlamaktan, kıyaslamaktan ve eleştirmekten vazgeçmelidirler. Baskı ve korkunun hakim olduğu bir ortam asla olmamalıdır. Aileler çocuğu sonuna kadar dinlemelidir. Dinlemeden ve aniden kararlar alınmamalıdır. Çocuklar cezalarla tehdit edilmemeli ve en küçük şeyde bile cezalandırılmamalıdır.

yanıtlandı 10.01 '2011 saat 08:35

b%C3%BC%C5%9Fra's gravatar image

büşra
2265712

Aslında herkes hayatında belli durumlarda yalan söyleyebilmektedir. Çocuklarda da çoğu kez karşılaştığımız bir durumdur. Hayal dünyası geniş olan bazı çocuklar kendi iç dünyalarında olup biteni bazen gerçekmiş gibi anlatabilmektedirler.Çocukla konuşup bunların gerçekle olan ilişkisini anlamasını sağlamak çözümleyici olabilmektedir. Bazen çocuk dikkat çekmek için yalan söyleyebilmektedir. Ya da zor bir durumda kaldığında örneğin zayıf not aldığında cezalandırılma korkusu gibi nedenlerden ötürü yalan söyleyebilmektedir. Bazen de bu yalanlar davranım bozukluğu olarak tanımladığımız bir bozukluğa işaret ediyor olabilir. Çocuk sürekli olarak yalan söyler ya da devamlı yapmaması gereken davranışları yapar ve bunları yalanla örtbas etmeye çalışır. Bu gibi durumlarda ‘Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu’ birlikteliği oldukça sıktır. Kesinlikle bir çocuk psikiyatrisi uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve tedavi planı yapılması gerekmektedir.

yanıtlandı 16.05 '2011 saat 07:21

DrYeldaTan's gravatar image

DrYeldaTan
462

Çocuk bazen tam anlamıyla yalan söylemez ama abartır, ama biz abarttığımızda onu yalan söylüyoruz gibi algılayabilir, onun için verdiğimiz sözü yerine getirmemek de bir tür yalandır. Bana göre en sakıncalı şey de onun yüzüne yalan söylediğini vurmaktır. Ona "belki yanlış anlamışsındır, ya da korkacak birşey yok zaman zaman hepimiz birşeyleri abartıyoruz, veya hayalimizde farklı canlandırıyoruz" diyebiliriz, zaten çoğu zaman korkusundan yalan söyleyen çocuğu konuyu fazla deşip daha fazla korkmasını önlemeliyiz.

yanıtlandı 03.06 '2011 saat 17:39

sulesenol's gravatar image

sulesenol
2412311

Çocukları yalana iten, ailesi tarafından aşağılanmamak ve cezalandırılmamak için yapmadığı davranışları yapmış gibi ya da yaptığı davranışları yapmamış gibi ailesine aktarabilir. Örneğin;Harçlığını ailesinin istemediği yerde harcayan çocuk, anne –babasının parasını ne yaptığını sorduğunda çocuğun “ parasının çalındığını söylemesi” şeklinde cevap vermesi gibi.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 08:26

arapp6's gravatar image

arapp6
2716913

Ebeveynlerin onlara kızcaklarını düşündükleri an yalan söylerler bunun belli bir yaşı yoktur aslında.Bunun tek sebebi ailedir. Çünkü ailenin çocuğa şiddetli davranması olabilir.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 08:31

dilara's gravatar image

dilara
5415814

Temel eğitim çağındaki çocukların, cezalandırılma korkusu ya da ödüllendirme arzusu nedeniyle yalan söylediği, çalma davranışının kökeninde de sevgi açlığı bulunduğu söyleyebilirim.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 08:34

duygu%20karako%C3%A7o%C4%9Flu's gravatar image

duygu karakoçoğlu
4665915

Çocuklar; yalan söylemenin onların açısından ne kadar zararlı ve kişiliklerini etkilediklerini bilmeden yalan söylerler.Çocuklar kaygı ve korku duyduğu anlarda yalana baş vururlar.Bu yalanları söylerken jest. mimik bazende susmayla ortaya çıkar. Sonuç itibariyle yalan yalandır... Yalan söylemenin belli bir yaşı yoktur.

yanıtlandı 29.11 '2010 saat 08:50

g%C3%BCl%C5%9Fen's gravatar image

gülşen
962611

Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×23
×5

Asked: 29.11 '2010 saat 08:18

Görüldü : 3,614 defa

En son güncelleme : 03.06 '2011 saat 17:39