blog kaydol giriş hakkında sss

"Marifet iltifata tabidir" derler. Hakikaten de bir çocuğun güzel bir davranışını takdir etmek çocuğun o davranışı benimsemesini sağlıyor. Ancak öbür yandan, sürekli ödüllendirme, çocuğun iyi bir davranışı, artık sadece ödül için yapması durumuna da neden olabiliyor. Bu durumda, ödüllendirme ve takdir etmeyi nasıl yapmalı ki:

  • hem çocuk takdir edildiğini hissetsin,
  • hem de bu güzel davranışı yapmasının gayesi ödül veya takdir almak olmasın?

soruldu 29.11 '2010 saat 02:47

mertnuhoglu's gravatar image

mertnuhoglu ♦♦
4062512


çocuklar için "token economy" yöntemi kullanılabilir. bu yöntem ile hem her ödüllendirilmek istenen davranışı dolaylı yoldan ödüllendirmiş oluruz ki çocuk takdir edildiğini hisseder hem de güzel davranışı yapması için hemen ulaşacağı bir ödül olmadığı için emek ,çaba harcar."fiş ekonomisi" diye adlandırılan bu yöntem; arzu edilen davranışların pekiştirilmesi amacıyla, daha sonra asıl pekiştireçlerle değiştirilebilen kupon, marka, vb. gibi sembolik, yani ikincil pekiştireçlerin ( token) kullanılmasıdır.Örneğin oyuncaklarını toplayan bir çocuğa bunun karşılığında bir puan, kupon, bilet, yıldız, vb. verilir ve o bunları biriktirerek istediği bir oyuncağı alınabilir.

yanıtlandı 07.03 '2011 saat 12:29

g%C3%BClizar's gravatar image

gülizar
3011112

Çok orjinal bir fikir. Bunu denemek lazım. Sembolik ödüllendiricilerin bir başka faydası da, çocukların iradesini güçlendirmesi. Bu tür sembolik teşvikler, çocuğun, güzel bir şeyi, ödül için değil, kendi istediği için yaptığını hissetmesini sağlar. Bu da çocuğun özgüvenini ve irade gücünü kuvvetlendirir.

(08.03 '2011 saat 08:23) mertnuhoglu ♦♦

Söylenilen fikir genelde anaokullarında uygulanmaktadır. Her öğrencinin ismi yazılıdır ve güzel davranışta bulunan öğrencilere yıldız verilir. 10 yıldızı olan öğrenci kartondan hazırlanmış bir madalya vs. alır.

Güzel davranışlar ödüllendirilmelidir taki çocuk o davrannışı alışkanlık haline getirene kadar. Burada sözettiğim ödül maddi anlamda bir şeyler almak değildir. Bazen istediği bir oyuncağı alırken, bazen sinema için bilet ve bazende sıcak bir gülümseme, başını okşama olabilir ödül.

Ödüllendirilen davranış pekiştirildikten sonra yerini öğrenmiş davranışa bırakması lazım. Yoksa çocuk dediğiniz gibi sadece ödül için yapar.

Çocuğa öğretilen yapması beklenen davranışı aynı zamanda ailede çocuğa karşı yapmalıdır ki çocukta bunu görerek öğrensin. Örneğin; Teşekkür etmesini istiyorsanız, Siz de çocuğa yaptıkları karşısında Teşekkür etmeyi unutmamalsınız.

yanıtlandı 09.03 '2011 saat 15:15

semadogru's gravatar image

semadogru
3166816

Katılıyorum. Ödüllendirilen davranışları öğrenilmiş davranışa bırakmakta, güzel bir yöntem, takdir ederken çocuğun davranışındaki güzelliğin ismini doğru koyabilmekte. Mesela, yatağını toplayan çocuğa "Aferin, oğlum, çok iyi yaptın." demek yerine "Aferin oğlum, yatak ne kadar düzenli olmuş." demek. Bu söz, güzel davranışın tam olarak ne olduğuna dikkati çeker.

(10.03 '2011 saat 04:33) mertnuhoglu ♦♦
Yanıtınız
önizleme/normal görünüm

Bu soruyu takip et (abonelik)

Email (geçerli olmalı (kimseye verilmeyecek)):

Buradan (giriş yapmanızın ardından) bu soruyla ilgili güncellemelere dair email haberlerine abone olabilirsiniz.

By RSS:

yanıtlar

Yanıtlar ve Yorumlar

Markdown temelleri

  • *italic* veya __italic__
  • **bold** veya __bold__
  • link:[metin](http://url.com/ "başlık")
  • resim?![alt metin](/path/img.jpg "başlık")
  • numaralandırılmış liste: 1. Foo 2. Bar
  • to add a line break simply add two spaces to where you would like the new line to be.
  • temel HTML kodları desteklenir

Etiketler :

×23

Asked: 29.11 '2010 saat 02:47

Görüldü : 5,683 defa

En son güncelleme : 10.03 '2011 saat 04:33