Çocuklar Küresel Isınmayla İlgili Ne Düşünüyorlar?

 Çocuklar Küresel Isınmayla İlgili Ne Düşünüyorlar?

cevreci.wordpress.com

Dr. Aykut Emre Bozdoğan AdamOlacakMinikGrubu aracılığıyla,  öğrencileriyle birlikte hazırladığı “Çocuklar Küresel Isınma Hakkında Ne Düşünüyorlar?” isimli proje çalışmasını okuyucularımızla paylaştı. Bu çalışmada emeği geçen ve bizlerle paylaşan araştırmacılara çok teşekkür ederiz.

Okul Öncesi Öğrencilerinin Küresel Isınma İle İlgili

Çizim Çalışmaları

küresel ısınma 7 722x1024 Çocuklar Küresel Isınmayla İlgili Ne Düşünüyorlar?Çeşitli sera gazlarının (su buharı, metan, karbondioksit, korbonmonoksit vs.)  atmosferde aşırı birikmesi sonucu güneşten gelen ışınları tutması ve dünya üzerindeki sıcaklığın artması olayına küresel ısınma diyebiliriz. Özellikle dünya nüfusunun artmasıyla paralel bir şekilde enerji tüketiminin de artması, fosil yakıtların (petrol, kömür, doğalgaz vs.) kullanımını arttırmakta ve sera gazlarının atmosferdeki yığılmasını tetiklemektedir. Bilim insanlarına göre bu artışın devam etmesi gelecek on yıllarda çok büyük felaketlere neden olabilecek, canlı türlerinin yok oluşuna hatta insanlar neslinin tükenmesine yol açabilecektir.

Geleceğe yönelik alınabilecek en önemli önlemlerden birisi bilinçli bir toplum oluşturmaktır. Bunun yolu da informal olarak aileden formal olarak ta okul öncesi dönemden başlamaktadır. Çünkü çocukların 0-6 yaş döneminde edindiği kazanımlar onun gelecek yıllardaki yaşamının temelini oluşturmaktadır. Okulöncesi dönemde çocuğun yaşına, gelişim düzeyine, ilgilerine ve ihtiyaçlarına uygun özellikte bir çevre bilinci aşılanması küresel ısınma konusunda bilinçli nesillerin yetişmesini sağlayacaktır.

Bu kapsamda yaşları 5 ile 6 arasında değişen 17 okul öncesi öğrencisinin küresel ısınmanın nedenleri ve alınması gereken tedbirler ile ilgili bilgi düzeyleri incelenmiştir. Araştırma sürecinde öğrencilere “Dünyamız neden ısınıyor?”, “Bu ısınma ne gibi olumsuz sonuçlara neden oluyor?” ve “Bu ısınmayı engellemek için neler yapılmalıdır?”  soruları sorulmuş ve bu soruları resimlerle ifade etmeleri istenmiştir. Daha sonra öğrencilerle görüşme yapılarak çizdikleri resimleri betimlemeleri istenmiş ve bu konudaki bilgi düzeyleri tespit edilmeye çalışılmıştır.

Araştırma sonucunda çizimler öğrencilerin 8’inin dünyanın ısınmasının fosil yakıt kullanımından kaynaklandığını düşündüğünü (fabrikalar, evler, arabalar vs.),  6’sının atmosferdeki çeşitli olaylardan kaynaklandığını düşündüğünü ortaya koymuştur. 3 öğrenci ise çizdikleri resimleri betimlememiştir. Yine bu sorunun çözümüne yönelik çizimleri betimlemeleri istendiğinde öğrencilerin 6’sı fosil yakıt kullanımını azaltacağını (soba yakmam, kirli gaz çıkışını engellerim vs.), 4’ü ormanlaşmayı arttıracağını (ağaç dikerim, çiçek dikerim vs.), 2’si uzaya giderek bu sorunu çözeceğini belirtmiştir. 5 öğrenci ise alınacak tedbirler konusunda bir görüş bildirmemiştir. Araştırma sonuçları incelendiğinde öğrencilerin genellikle küresel ısınma ile hava kirliliği arasında bir ilişki olduğunu bildiklerini göstermektedir.

Ayrıca bu konuda kısmen de olsa bilgi sahibi olduğunu ortaya koymaktadır. İşte okul öncesi öğretmenlerine düşen görev öğrencilerin sahip olduğu bu bilgileri doğru etkinliklerle öğrencilerde kalıcı davranışlar haline getirmektir. Çünkü çocukların küçük yaşlarda bilgilendirilmesi onların ilerideki davranışlarının kaynağı olacaktır.

Dünyamızı yaşanabilir bir şekilde çocuklarımıza bırakmak konusunda ne kadar başarılı olduğumuz tartışılır, ancak çocuklarımızı bilinçlendirerek en azından torunlarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmalarını sağlayabiliriz.

Ek: Öğrenci çizim ve betimlemelerinden örnekler

küresel ısınma 01 Çocuklar Küresel Isınmayla İlgili Ne Düşünüyorlar?

küresel ısınma 02 Çocuklar Küresel Isınmayla İlgili Ne Düşünüyorlar?

küresel ısınma 03 Çocuklar Küresel Isınmayla İlgili Ne Düşünüyorlar?

küresel ısınma 04 Çocuklar Küresel Isınmayla İlgili Ne Düşünüyorlar?küresel ısınma 05 Çocuklar Küresel Isınmayla İlgili Ne Düşünüyorlar?

küresel ısınma 06 Çocuklar Küresel Isınmayla İlgili Ne Düşünüyorlar?

NOT:

1. Yukarıda geçen öğrenci isimleri gerçek isimler değildir.

2. Bu araştırma Okulöncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı Araştırma Projesi Dersi kapsamında Giresun İlindeki iki okulöncesi kurumda gerçekleştirilmiştir.

3. Bu projede Yrd. Doç. Dr. Aykut Emre BOZDOĞAN danışmanlığında, Songül YILMAZ, Hanife KOÇAN, Nebahat USTA ve Sevim MERAL yer almıştır.

İlgili yazılar:

  1. Çocuklar ve Cinsel Eğitim
  2. Çocuklar Mekan Tanımaz, Söz Konusu Oyunsa
  3. Doğaya Uyumlu Çocuklar
  4. Çocuklar Neden Yetişkinler Gibi Düşünmez?
  5. Mesleklerle İlgili Yap Boz

Aklınızda ne var?

*

Get Adobe Flash playerPlugin by wpburn.com wordpress themes